Obozy dochodzące

Organizowane są 2 razy w roku - na feriach zimowych i w pierwszym tygodniu wakacji. Podczas 7 dni karatecy biorą udział w dwóch treningach dziennie, podczas których doskonalą podstawy i uczą się nowych technik, bądź zastosowań karate. Najbardziej wytrwali i zaangażowani w trenowanie zostają nagrodzeni możliwością zdawania na kolejne stopnie karate.

Obozy wyjazdowe

Zawodnicy Kaisho mają możliwość trenowania i czynnego odpoczynku na obozach wyjazdowych. Trzy razy do roku wyjeżdżamy do ciekawych miejscowości położonych w Biebrzańskim Parku Narodowym, Pojezierzu Augustowskim, Mazurskim, nad Bałtykiem lub w górach. Cykl szkoleniowy w klubie rozpoczyna się w połowie sierpnia obozem kondycyjnym w górach, w trakcie podokresu startowego organizowane jest w czasie ferii zimowych zgrupowanie techniczno – taktyczne, a na zakończenie startów obóz wypoczynkowy na Mazurach lub nad morzem.

Zgrupowania kadry narodowej

Kilka razy w roku najlepsi zawodnicy klubu powoływani są na zgrupowania kadry narodowej. Zgrupowania przygotowujące do startów w najważniejszych imprezach rangi Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy odbywają się w Dojo Stara Wieś i w Centralnych Ośrodkach Sportu w Spale, Wałczu lub Zakopanem.