Początki

W 1995 roku z trzech Szkół Karate Shotokan – Marka Ołowskiego, Andrzeja Zaleskiego i Wojciecha Rudzewicza zostało utworzone stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie Białostocki Klub Karate. Po 10 latach uprawiania karate w formie tradycyjnej w BKK pojawił się i zaczął przeważać aspekt sportowy.

Na początku czerwca 2005 roku, w pociągu do Bydgoszczy, podczas drogi na zawody Central Europe Open zawodnicy trenujący na co dzień w Szkole Karate Marka Ołowskiego zaczęli snuć plany o stworzeniu sportowego klubu karate z prawdziwego zdarzenia. Po kilku miesiącach planowania, przygotowań i marzeń karatecy zaczęli działać, w wyniku czego 21 września 2005 roku odbyło się zebranie założycielskie KAISHO KARATE KLUB, na którym uchwalono statut i określono domenę działania stowarzyszenia. Prawnie Kaisho powstało dnia 28.10.2005 w chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego jako stowarzyszenie mające na celu "organizowanie, uprawianie i doskonalenie karate we wszystkich formach kultury fizycznej, sportu i sportu profesjonalnego".

Współczesność

Obecnie Kaisho jest w trakcie dynamicznego rozwoju na wszystkich płaszczyznach karate sportowego WKF, które to jako jedyne przynależy do MKOl. W klubie szkolenie prowadzone jest z podziałem na grupy wiekowe: najmłodsi /żaczki/, młodsza kadra /młodzicy/, średnia /kadeci/ i starsza /juniorzy + seniorzy/.

Treningi w zależności od stopnia zaawansowania odbywają się 3 – 5 razy w tygodniu. Zajęcia w klubie prowadzone są przez licencjonowanych trenerów i instruktorów Polskiego Związku Karate. Sam klub znajduje się w czołówce najlepszych polskich klubów karate, bierze udział we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym osiągając bardzo dobre wyniki. W ciągu 10 lat działalności klubu zawodnicy zdobyli 2 570 medali w tym 691 złotych, 676 srebrnych i 1 203 brązowe. W Klubie trenują medaliści Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, zawodnicy posiadający tytuły Mistrzów Polski, reprezentanci Kadry Narodowej i Akademickiej Kadry Polski.

Treningi

Kumite "Spotkanie rąk" - ponieważ w ludzkiej naturze leży chęć sprawdzenia się i wzajemnej rywalizacji, zawodnicy mają możliwość startu w zawodach w konkurencji kumite - czyli w walce. Kumite jest najtrudniejszym elementem treningu technicznego. Dlatego adepci karate dla doskonalenia swoich umiejętności korzystają z najnowszych i najlepszych metod oraz środków treningowych. Dla pełnego bezpieczeństwa trenujących zarówno na zajęciach jak i zawodach bezwzględnie przestrzegane są przepisy WKF lub WSKA.

Kata "Forma" - układ ściśle powiązanych ze sobą technik, bloków, ciosów. To walka z wyimaginowanym przeciwnikiem. Służy do płynnego powiązania pojedynczych elementów w grupy, rozwijania koordynacji i poczucia równowagi. Uczy przejść i zmian rytmu. W kata ważne jest tempo, oddech, koncentracja, dokładne bloki, ciosy i pozycje. Może być wykonywane indywidualnie oraz w trzyosobowych drużynach. Kata jest również konkurencją zawodów karate.