Karate Olimpijskie WKF

Trenerzy


Trener główny klubu

Marek Ołowski /6 DAN/, trener karate klasy mistrzowskiej, trener Kadry Narodowej Kumite Polskiego Związku Karate (2010-2018), licencjonowany trener WKF, trener koordynator wojewódzkiej kadry karate WKF, instruktor rekreacji ruchowej w specjalności samoobrona, egzaminator Polskiego Związku Karate aktualnie Polskiej Unii Karate, wieloletni wykładowca w Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, a obecnie Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych. Trenuje karate Shotokan od 1984 roku. Jeden z założycieli i Prezes Kaisho Karate Klub. Siedmiokrotnie wyróżniony przez Ministra Sportu i Turystyki nagrodą indywidualną za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej. Czterokrotnie wyróżniony przez Prezydenta Miasta Białegostoku nagrodą dla Najlepszego Trenera Roku.

Czarne pasy / Instruktorzy