Karate Olimpijskie WKF

Zawodnicy

Adam Poświątny /6.1 KYU/

2022

Brąz - kata indywidualne młodzików uczniowskie